Nelson Goodman sosté que l’única forma en la que podem accedir al coneixement del món és fabricant-ne versions. Per a Goodman, el coneixement del món no és una experiència immediata sinó un procés de construcció en el que els humans hi participem de forma activa, a través de la ciència i de l’art. Processos essencials en tant que formes de descobriment, de creació i de coneixement que ens relacionen amb el món a través de sistemes simbòlics.

Sistemes que ens ajuden a definir, durant el procés de disseny d’un nou producte, els atributs a partir dels quals l’objecte es relacionarà també emocionalment amb l’usuari.

Llum Aro  ︎︎︎Estiluz   © Jordi Anguera

A partir d’un passatge de George Eliot, Sara Ahmed sitúa el peu, en relació amb la resta del cos, i com aquest adquireix el deure de servir-lo al fer-se útil, de forma solidària, sostenint la resta d’integrants del cos, per tal de mantenir-nos de peu.

Un principi a partir del qual vam concebre Alba, un sistema lumínic que com si es tractés d’un anell, permet lliscar la pantalla suaument a través de diferents estructures, permetent a l’usuari orientar-les.

El seu caràcter extremadament versàtil permet utilitzar el sistema en diferents espais, possibilitant una il·luminació general indirecta o bé una de més puntual.

Llum Aro  ︎︎︎Estiluz   © Elad Gonen

El llum no ve definit a partir d’una única forma, sinó que aquesta s’adapta, facilitant múltiples configuracions que en determinen la seva identitat.eng
es

︎︎︎